Πίνακας Οριστικών Τοποθετήσεων/Βελτιώσεων Θέσης Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2024 – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ενστάσεις επί των τοποθετήσεων θα υποβάλλονται:
από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2024 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 20-05-2024 και ώρα 11:00 το αργότερο
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr) της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Οριστικές τοποθετησεις – Βελτιώσεις Γενικής 2024