Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις 2024

Αιτήσεις από Δευτέρα 27-05-2024 μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2024 και ώρα 12:00 π.μ. το αργότερο.

Πρόσκληση_Οριστικών Τοποθετησεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_2024_signed
Οργανικά Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ για τοποθετησεις_2024_signed
Υπόδειγμα_Δήλωση_Οριστικής_Τοποθέτησης  ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΣΜΕΑΕ
Μοριοδότηση ΕΕΠ – ΕΒΠ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ