Σχολεία

Μήνυμα για το Πολυτεχνείο

Αγαπητοί/ές μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί,

Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα απόδοσης τιμής σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν μια θέση σε όνειρα, ελπίδες  και αξίες. Οι τρεις λέξεις- σύμβολα : ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , συμπυκνώνουν ό,τι έχει ανάγκη,  αποκλειστικά και διαχρονικά, η ανθρώπινη κοινωνία, για να προοδεύσει. Η σημερινή επέτειος του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ , υπενθυμίζει σε όλους- και πρέπει να υπενθυμίζει- ότι όλα κερδίζονται με κόπο και δεν πρέπει τίποτα να θεωρείται  δεδομένο, πολύ δε περισσότερο οι ιδέες της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , οι οποίες είναι πάντοτε  επίκαιρες και ζητούμενες.

Είναι χρέος όλων μας  να δουλέψουμε συλλογικά για την προαγωγή της Παιδείας στη χώρα μας , με το βλέμμα προσηλωμένο στο μέλλον , αλλά με τη μνήμη και την κληρονομιά του πρόσφατου ιστορικού μας  παρελθόντος. Γιατί η Παιδεία  αποτελεί , αδιαμφισβήτητα, την  καλύτερη επένδυση για το μέλλον των παιδιών και της πατρίδας μας.

ΠΑΤΡΑ 17-11-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση, από τη Δευτέρα 9/11 έως και την Παρασκευή 13/11/2020, στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ.

– Πρόσκληση EM16 2020-2021, Ψ4ΛΙ46ΜΤΛΗ-Ζ5Δ

Διαδικασία Μετατάξεων εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες για λόγους υγείας

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες για λόγους υγείας.

– Μετατάξεις Εκπαιδευτικών ΠΕ&ΔΕ για λόγους υγείας – 6Β6Γ46ΜΤΛΗ-ΕΒ4

Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020, Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021

Ενημερωθείτε για την έναρξη κύκλου κινητικότητας του 2020 και την Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021.

– Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021
– Διαβίβαση Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου

ΙΕΠ: πρόσκληση για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ για την πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας.

– ΙΕΠ: συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Αχαΐας (Ορθή Επανάληψη)

Ενημερωθείτε για τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

– Νέα Πρόσκληση Υποδιευθυντών/ντριών ΔΕΕ Αχαΐας (Ορθή Επανάληψη)
– Αίτηση Υποδιευθυντών/ντριών
– Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2020
– φεκ 4412 2018 Β’ / Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ.Θεμάτων
– Νόμος 4547 / 2018