Σχολεία Δ’ περιοχής

Α/Α ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΡΔΙΑ

Δ/ΝΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1 0605010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ 25015 ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ 26940 31202
mail@gym-erymanth.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
2 0604010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 25200 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 26930 22693
mail@gym-k-achaias.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
3 0604020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ 25200 ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ 26930 51166
mail@gym-lakkop.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
4 0606010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΠΠΑ ΛΑΠΠΑ 27052 ΛΑΠΠΑ 26930 31222
mail@gym-lappa.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 0607010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΛΟΥΣΙΚΑ 25200 ΛΟΥΣΙΚΑ 26930 61236
mail@gym-lousik.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6 0607090 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙ 25008 ΜΑΖΑΡΑΚΙ 26940 61186
mail@gym-mazar.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 0614010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΛΟΥ ΡΙΟΛΟΣ 25200 ΡΙΟΛΟΣ 26930 99793
mail@gym-riolou.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΠΑΡΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 0606020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΣΑΓΕΙΚΑ 25005 ΣΑΓΕΙΚΑ 26930 41078
mail@gym-sageik.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
9 0617050 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 25015 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 26940 51485
mail@gym-stavr.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΓΚΟΛΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
10 0613010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΩΝ ΦΑΡΕΣ 25008 ΦΑΡΕΣ 26940 61367
mail@gym-faron.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΤΣΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 0608010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 25008 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 26940 22317
mail@gym-chalandr.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
1 0655010 ΓΕΛ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ 25015 ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ 26940 31497
mail@lyk-erymanth.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 0654010 ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 25200 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 26930 22204
mail@lyk-k-achaias.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΨΗΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3 0656010

ΓΕΛ ΛΑΠΠΑ

Ιστοσελίδα

Ιστολόγιο
ΛΑΠΠΑ 27052 ΛΑΠΠΑ 26930 31555

mail@lyk-lappa.ach.sch.gr

http://lyk-lappa.ach.sch.gr/

http://blogs.sch.gr/lyk-lapp/

3ο ΠΡΩΙ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΔΑΜ
4 0657010 ΓΕΛ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΛΟΥΣΙΚΑ 25200 ΛΟΥΣΙΚΑ 26930 61155
mail@lyk-lousik.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5 0664010 Λ.Τ. ΡΙΟΛΟΥ ΡΙΟΛΟ 25200 ΡΙΟΛΟ 26930 99367
mail@gym-lt-riolou.ach.sch.gr 3ο ΠΡΩΙ ΠΑΡΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 0613011 Λ.Τ. ΦΑΡΩΝ ΦΑΡΕΣ 25008 ΦΑΡΕΣ 26940 61367
mail@gym-lt-faron.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΤΣΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 0608011 Λ.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 25008 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 26940 22317
mail@gym-lt-chalandr.ach.sch.gr 1ο ΠΡΩΙ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
8 0640050 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕΡΜΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 25200 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 26930 24910
mail@1epal-k-achaias.ach.sch.gr Ε.Ε. ΠΡΩΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ