ΠΥΣΔΕ – Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις – Φάση 16

file icon xls

αρ. πρωτ. 7729/7-10-2011

file icon xls απόφαση

file icon xls απόφαση ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 2η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 3η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 4η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 5η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 6η ανακοινοποίηση

Ενημέρωση Διευθυντών και εκπαιδευτικών σχετικά με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

Παρακαλούνται οι κ.κ  Διευθυντές των Σχολικών μονάδων Ν.Αχαΐας να ενημερώνουν άμεσα και ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ (διαθέσεις, αποσπάσεις τοποθετήσεις, ανακλήσεις) που τους αφορούν, οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστέες.