Ε.Α.Π. – Δελτίο τύπου

file icon doc

 

«Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο Μη Τυπικών Δεξιοτήτων »

Στο πλαίσιο του έργου «VAB»

Ένα νέο παιδαγωγικό εργαλείο που υλοποιείται σ’ ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προτείνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στην εκπαιδευτική κοινότητα, επιτρέποντας σε καθηγητές πανεπιστημίου την αξιολόγηση των φοιτητών τους για ικανότητες που αυτοί έχουν αποκτήσει εκτός Πανεπιστημίου, μέσω άτυπης ή μη τυπικής μάθησης. Πρόκειται για το Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο Μη Τυπικών Δεξιοτήτων που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου VAB (VAluing experience Beyond the University).

Το έργο VAB συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Lifelong Learning, υπο-πρόγραμμα του «Leonardo da Vinci». Στο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρε ς(Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σλοβενία) και είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Evry Val d’Essonne και του φορέα iriv conseil. Την Ελλάδα στο έργο VAB, εκπροσωπεί το ΕΑΠ, με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) (eeyem.eap.gr), το οποίο διευθύνει ο Επίκουρος Καθηγητής Αχιλλέας Καμέας.

Στα πλαίσια του έργου το ΕΕΥΕΜ θα διοργανώσει στις αρχές του Δεκεμβρίου συναντήσεις διαβούλευσης με φορείς εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, με αντιπροσώπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ), αντιπροσώπους φοιτητών, με εργασιακούς συμβούλους, αντιπροσώπους των αντίστοιχων Υπουργείων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), με κέντρα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Οι διαβουλεύσεις θα έχουν στόχο την αλληλοενημέρωση των φορέων για τις τρέχουσες εξελίξεις, για το ίδιο το εργαλείο και τις μελλοντικές δυνατότητες χρησιμοποίησης του, καθώς και τρόπους πιστοποίησης των μη τυπικών δεξιοτήτων των φοιτητών.

Ο επίσημος διαδικτυακός ιστότοπος του έργου βρίσκεται στη διεύθυνση www.vab-univ.eu μέσα από την οποία είναι διαθέσιμο το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο. Η κοινοπραξία του έργου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο ΕΕΥΕΜ με την κα Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου (E-mail: kopo@ecomet.eap.gr).

file icon doc Δελτίο τύπου

 

Ξεκίνησε η ενισχυτική διδασκαλία για την σχολική χρονιά 2011-12;

file icon doc

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την συνημμένη Υ.Α. παρ. 6 “Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υλοποιείται σε κάθε Γυμνάσιο   με Απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης…” και σύμφωνα με την παρ. 7 “Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν Μόνιμοι καθηγητές προς συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.”

file icon doc απόφαση λειτουργίας  file icon doc απόφαση έναρξης

Ν.3205 “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου…”

file icon pdf

file icon pdf Νόμος 3205 “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου…”

file icon pdf Εγκύκλιος  – ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

ΥΠΔΒΜΘ – Διευκρινίσεις για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης τους σχ. έτους 2011-12

file icon doc

file icon doc έγγραφο

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών  που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας της οργανικής τους θέσης  που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ.50/96). 

Π.χ.: Συνάδελφος που κρίθηκε υπεράριθμος και τοποθετήθηκε οργανικά το καλοκαίρι  του 2011, αν είχε υπηρετήσει την προηγουμένη οργανική του θέση έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης βελτίωσης ή/και μετάθεσης.

Προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις:

Δ.Δ.Ε. – Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αιτήσεις μετάθεσης

 

Θέμα : « Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αιτήσεις μετάθεσης»

ΣΧΕΤ. :  Η αρ. 128511/Δ2/08-11-2011 εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ

Κατόπιν της  έκδοσης της εγκυκλίου μεταθέσεων 2011-2012 ενημερώνουμε / διευκρινίζουμε τα εξής:

  • Οι αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης θα υποβάλλονται  / αποστέλλονται από τους εκπαιδευτικούς στα κατά τόπους παραρτήματα εκπ/σης της Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (πρώην γραφεία) στα οποία ανήκει το σχολείο οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης, δηλ. όπως και τα προηγούμενα έτη.
  • Τελευταία ημέρα υποβολής Αίτησης Μετάθεσης, Βελτίωσης, Οριστικής τοποθέτησης είναι η 30η Νοεμβρίου.
  • Επειδή κάθε χρόνο διατυπώνονται παράπονα από εκπαιδευτικούς για έλλειψη πληροφόρησης ως προς τις προθεσμίες αιτήσεων μετάθεσης κ.τ.λ. παρακαλούμε να λάβουν γνώση των παραπάνω και του παρόντος εγγράφου συνολικά ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ των Σχολείων, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ (οι υπηρετούντες) ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (οι μακροχρόνια απόντες), όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ οι προσωρινά τοποθετημένοι, οι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ/Υπηρεσίες και οι σε μακροχρόνιες άδειες.

Σχετική δημοσίευση εδώ.