Δ.Δ.Ε. – Κατάταξη σε βαθμό και ΜΚ (ορθή επανάληψη)

file icon doc

 

Θέμα: «Αποστολή των Διαπιστωτικών Πράξεων κατάταξης ( Επανάληψη στο ορθό 28-12-2011)  σε Βαθμό και Μισθολογικό Κλιμάκιο εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

file icon doc Διαβιβαστικό

πίνακας ΜΚ – ανακοινοποίηση  πίνακας βαθμών – ανακοινοποίηση