Διευκρινίσεις για μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

        Στο εγχειρίδιο χρήσης «Ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων μετατάξεων εκπαιδευτικών» (σελ.12,  3 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ) προβλέπεται ο εκπαιδευτικός που θα υποβάλει σχετική αίτηση να παρουσιάζεται στη Δ/νση Δ.Ε., όπου είναι τοποθετημένος, και να δηλώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής του.
 

      Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για οποιαδήποτε Διεύθυνση επιθυμούν.