ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

έγγραφο 102837 / Δ1/25-7-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.  με  Θέμα:

Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 – Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

 

έγγραφο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης Εκπ/κών Θεμάτων της ΔΔΕ Αχαΐας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου /ης του      Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαίας

Πρόσκληση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας και λαμβάνοντας υπόψη του ότι, ως υπηρεσιακό όργανο, είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, κατά πλειοψηφία:

  1. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του  στα προβλήματα και την αγωνία των δεκάδων συναδέλφων, κατανοώντας τη θέση τους και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους,
  2. Διατυπώνει τον προβληματισμό του για την τύχη των συναδέλφων των ΕΠΑΛ& ΕΠΑΣ αλλά και την ανησυχία του για την επερχόμενη σχ. χρονιά.
  3. Θεωρεί ότι, ο πανικός που προκαλείται με επείγοντα έγγραφα, non paper και φήμες που διαρρέονται, η φοβία, η αβεβαιότητα και η σύγχυση, μόνο αναταραχή προκαλούν στους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειές τους και τη μαθητική κοινότητα και δεν συμβάλλουν στην ομαλή υποδοχή του νέου σχ. έτους.
  4. Εκφράζει τη λύπη του για την απρόσμενη απομάκρυνση ικανότατων και  καταξιωμένων συναδέλφων στο χώρο των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ
  5. Διατυπώνει την ευχή και ελπίδα, έστω και την τελευταία στιγμή, για αναστροφή της διαμορφωθείσης κατάστασης.

 

Η Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη

Ευγενία Πιερρή                                    Γεώργιος Οικονόμου,  Αντιπρόεδρος
                                                           Κων/νος Δημητρακόπουλος, Μέλος

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας,  και λαμβάνοντας υπόψη του ότι , ως υπηρεσιακό όργανο, είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, κατά πλειοψηφία:

  1. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του  στα προβλήματα και την αγωνία των δεκάδων συναδέλφων, κατανοώντας τη θέση τους και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους,
  2. Διατυπώνει τον προβληματισμό του για την τύχη των συναδέλφων των ΕΠΑΛ& ΕΠΑΣ αλλά και την ανησυχία του για την επερχόμενη σχ. χρονιά.
  3. Θεωρεί ότι, ο πανικός που προκαλείται με επείγοντα έγγραφα, non paper και φήμες που διαρρέονται, η φοβία, η αβεβαιότητα και η σύγχυση, μόνο αναταραχή προκαλούν στους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειές τους και τη μαθητική κοινότητα και δεν συμβάλλουν στην ομαλή υποδοχή του νέου σχ. έτους.
  4. Εκφράζει τη λύπη του για την απρόσμενη απομάκρυνση ικανότατων και  καταξιωμένων συναδέλφων στο χώρο των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ
  5. Διατυπώνει την ευχή και ελπίδα, έστω και την τελευταία στιγμή, για αναστροφή της διαμορφωθείσης κατάστασης.

 

Η Πρόεδρος                                                                                                       

Ευγενία Πιερρή

 

 

Τα Μέλη

 

Γεώργιος Οικονόμου,  Αντιπρόεδρος

Κων/νος Δημητρακόπουλος, Μέλος

 

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης

Σας ενημερώνουμε ότι:

1.Η υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ παρατείνεται έως και την Τρίτη 23-07-2013.

2.Δυνατότητα υποβολής για ΓΑΚ πέραν των αναφερομένων στο σχετικό πίνακα της αριθμ. 93955/Δ1/12-7-2013 (ΑΔΑ ΒΛ409-0Λ7) εγκυκλίου, υπάρχει και για τα παρακάτω ΓΑΚ τα οποία εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στον εν λόγω πίνακα, τον οποίο και σας επισυνάπτουμε διορθωμένο:

α) ΓΑΚ – Ν. Καστοριάς και

β) ΓΑΚ – Τοπ. Αρχ. Δημητσάνας.

 

                                                                         Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

                                                                                            ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ