Διευκρίνιση για τον υπολογισμό μορίων εκπαιδευτικών που θα υποβάλλουν αίτηση μετάταξης

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που ενδιαφέρονται για τις μετατάξεις στην Π/θμια Εκπαίδευση και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ, ότι τα μόρια (συνολικής υπηρεσίας και δυσμενών συνθηκών) όσων έκαναν αίτηση για μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση ή μετάταξη στην Π/θμια (σύμφωνα με την εγκύκλιο 20-03-2013) κατά το σχολικό έτος 2012-2013, είναι αυτά που αναγράφονται στην αίτηση την οποία παρέλαβαν ενυπόγραφα και δεν χρειάζεται να απευθύνονται στην Δ.Δ.Ε Αχαΐας για τον υπολογισμό τους.