Παράταση υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων

Δίδεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων/δηλώσεων με βάση το υπ.αριθμ. 11842/16-9-2013 μέχρι και Πέμπτη (19-9-2013) και ώρα 15:00