Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. Φ. 42/805/27-01-2014  (ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-Ν50) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας που στηρίχθηκε στην αρ. 3η/22-01-2014 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, τοποθετήθηκε η κ. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ, κλ. ΠΕ06, ως Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, που λήγει στις 31/8/2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ