Διευκρινίσεις για ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών μετά την παράταση του σχολικού έτους

Μετά την υπ’ αριθμ. 99555/Γ2/26-6-2014 Υ.Α. με θέμα «Παράταση διδακτικού έτους στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2013-2014» και σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 95431/Δ2/20-6-2014 εγγράφου μας σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που  είναι αποσπασμένοι ή βρίσκονται σε υπηρεσιακή άδεια, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Περισσότερα

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με διάθεση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (162204/Δ2/30-10-13 και 174436/Δ2/18-11-2013 Υπουργικές Αποφάσεις) με ολική διάθεση σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρουσιάζονται στα γραφεία της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου) από 23-6-2014 έως 30-6-2014 που λήγει η απόσπασή τους.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης (ανακ)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης απόσπασης, μέσω της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά έως 30/6/2014

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 2014-2015

Όπως αναφέρεται και στο επισυναπτόμενο έγγραφο, γίνονται δεκτές από τη ΔΔΕ Αχαΐας αιτήσεις απόσπασης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία εκπαιδευτικών όλων των κλάδων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΑΙΘ