Διευκρινίσεις για ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών μετά την παράταση του σχολικού έτους

Μετά την υπ’ αριθμ. 99555/Γ2/26-6-2014 Υ.Α. με θέμα «Παράταση διδακτικού έτους στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2013-2014» και σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 95431/Δ2/20-6-2014 εγγράφου μας σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που  είναι αποσπασμένοι ή βρίσκονται σε υπηρεσιακή άδεια, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Περισσότερα