Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με διάθεση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (162204/Δ2/30-10-13 και 174436/Δ2/18-11-2013 Υπουργικές Αποφάσεις) με ολική διάθεση σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρουσιάζονται στα γραφεία της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου) από 23-6-2014 έως 30-6-2014 που λήγει η απόσπασή τους.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης (ανακ)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης απόσπασης, μέσω της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά έως 30/6/2014

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ