Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 2014-2015

Όπως αναφέρεται και στο επισυναπτόμενο έγγραφο, γίνονται δεκτές από τη ΔΔΕ Αχαΐας αιτήσεις απόσπασης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία εκπαιδευτικών όλων των κλάδων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΑΙΘ