Υποβολή ενστάσεων επί των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ

Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά την Τετάρτη 1-10-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ