Κενά για δήλωση προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04 που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολεία, όπως υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ μέχρι την Τετάρτη, 1-10-2014, και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της ΔΔΕ Αχαΐας αυτοπροσώπως ή με fax (2610-465860)

ΚΕΝΑ

Δήλωση προτίμησης

 

Υποβολή ενστάσεων επί των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ

Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά την Τετάρτη 1-10-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ