Παράδοση κωδικών σε φοιτητές για μετεγγραφές

Σας ενημερώνουμε οτι αποδίδονται οι κωδικοί σε πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς της θέσης επιτυχίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται με την ταυτότητά τους για ταυτοποίηση στη  Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας – Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου– από 8:00 – 14:00  (ή σε οποιαδήποτε άλλη ΔΔΕ της χώρας)