Κενά ΠΕ02 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν την αίτησή τους ιδιοχείρως στη ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου) την Παρασκευή 3-10-2014, 9:00 – 11:00 πμ.

ΚΕΝΑ ΠΕ02                                ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ