Υποβολή ενστάσεων επί των πινάκων αναπληρωτών (συγκεκριμένων ειδικοτήτων) ΕΑΕ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων, αποκλειστικά την Τρίτη 7-10-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ