Ενημέρωση παιδαγωγικής κατάρτισης φακέλου αναπληρωτών (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Ενημερώνουμε τους υποφήφιους αναπληρωτές, ότι για την ενημέρωση του πεδίου παιδαγωγικής κατάρτισης στο φάκελο αναπληρωτή στο OPSYD, με βάση το πιστοποιητικό της ΑΣΠΑΙΤΕ, ακολουθείται η διαδικασία μεταβολής στοιχείων. Για οδηγίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

Οδηγίες για Ενημέρωση Παιδαγωγικής κατάρτισης (ΑΣΠΑΙΤΕ)