Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» (ΦΕΚ)

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» (ΦΕΚ)

Χορήγηση Πτυχίων επιτυχόντων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας

Χορήγηση Πτυχίων επιτυχόντων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)