ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ_2018

Κατάθεση δικαιολογητικών στα πλαίσια τοποθέτησης των αποσπασμένων εκπ/κων, από άλλα ΠΥΣΔΕ, σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της ΔΔΕ Αχαΐας

 

Εν όψει της επικείμενης πρόσκλησης για κατάθεση αιτήσεων τοποθέτησης των αποσπασμένων εκπ/κων, από άλλα ΠΥΣΔΕ, σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της ΔΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2018-2019 και για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας παρακαλούμε όπως καταθέσετε στην υπηρεσία μας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή fax, ή αυτοπροσώπως) από Δευτέρα 3/09/2018 (ημερομηνία ανάληψης στη ΔΔΕ Αχαΐας) έως και την Τετάρτη 05/09/2018 τα κάτωθι δικαιολογητικά (κατά περίπτωση) που αφορούν σε μοριοδοτούμενα κριτήρια:

  • Πιστοποιητικό εντοπιότητας από διετίας
  • Βεβαίωση εργασίας συζύγου (απ’ όπου θα προκύπτει ο δήμος συνυπηρέτησης). Εφιστούμε την προσοχή, ότι σύμφωνα με το αριθμ. 118746/Ε2/13-07-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τους/τις συζύγους στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί πραγματικά ο/η σύζυγος.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

Ευθυμία Νικοπούλου

Τηλ: 2610.465-866, 886, 888

Φαξ: 2610.465-860

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dide.ach.sch.gr