Υποβολή αιτήσεων για επιτηρητές ΚΠγ Νοεμβρίου 2018

Οι ενδιαφερόμενοι-ες για επιτήρηση στο διαγωνισμό Κρατικού Πιστοποιητικού

Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2018, να υποβάλλουν την αίτηση

στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου) ή να την αποστείλουν με fax

(2610-465860) / mail  (mail@dide.ach.sch.gr) μέχρι την Τρίτη 30-10-2018 και ώρα 14:00.

 

(ΦΕΚ_4294_Τ.Β_2016_Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων)

 

Υπόδειγμα αίτησης