ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-19, 2019-20 ΚΑΙ 2020-21ΚΑΙ 2019, 2020

Απόφαση