Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Τάξης στη Βουλή των Ελλήνων Γυμνασίου Κ. Αχαΐας

Πρακτικό