Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ανακοίνωση [pdf]