Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ).pdf

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ.doc

Πίνακας Εξεταστικών Κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2019

Αποστολή_Εξεταστικών_Κέντρων                                                                                                            

ΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τροποποίηση της Υπ. Αριθμ. 3734/08-03-2019 απόφασης για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε) Αχαΐας και Τοποθέτησή τους στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Πατρών και Αιγίου, ως Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ως προς την Ημερομηνία τροποποίησης

Απόφαση