Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.06.2019

και θέμα:

Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών,
Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών,
Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

και ΑΔΑ: 78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ.

—-

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ