ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Καθορισμού αριθμού κενών θέσεων μαθητών στη Β΄ – Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ – Β΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Πατρών για το Σχολικό Έτος 2019-2020

12650_ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ _ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2019-2020)_signed.pdf