Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

ΨΗ8Ι4653ΠΣ-Μ7Τ.pdf_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΣΜΕΑΕ Δ.Ε.ΑΧΑΙΑΣ.pdf

φεκ 4412 2018 β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ ΘΕΜΑΤΩΝ.pdf

Ν.4547_2018 (ΦΕΚ 102_Α_12.6.2018).pdf

dieukrinisi.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΣΧ. ΜΟΝ. & ΥΠΕΥΘ. ΤΟΜ. ΕΚ_ΔΔΕ ΑΧΑΊΑΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019.doc

144911_2019 Μερική ανάκληση των αριθμ. 134170/Η2/30-8-2019 και 134174/Η2/30-8-2019 Υ.Α. απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 και 2020, 2021 και 2022 Νοτίου

ΕΞΕ – 144911 – 2019 – Μερική ανάκληση των αριθμ.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

1dieukrinisi1.pdf

1-2ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΣΧ. ΜΟΝ. & ΥΠΕΥΘ. ΤΟΜ. ΕΚ_ΔΔΕ ΑΧΑΊΑΣ.doc

1-3Ν.4547_2018 (ΦΕΚ 102_Α_12.6.2018).pdf

1-4ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019.doc

1-5φεκ 4412 2018 β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ ΘΕΜΑΤΩΝ.pdf

1-6ΨΗ8Ι4653ΠΣ-Μ7Τ.pdf_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΣΜΕΑΕ Δ.Ε.ΑΧΑΙΑΣ.pdf