144911_2019 Μερική ανάκληση των αριθμ. 134170/Η2/30-8-2019 και 134174/Η2/30-8-2019 Υ.Α. απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 και 2020, 2021 και 2022 Νοτίου

ΕΞΕ – 144911 – 2019 – Μερική ανάκληση των αριθμ.pdf