Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Δ.Ε. Αχαΐας                                    Πάτρα 9/12/2019
Τμήμα Γ΄ Προσωπικού 
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της πράξης  «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046499, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 192635/Δ2/6-12-2019 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019-20 (βλ. συνημμένο: ΕΞΕ – 192635 – 2019 – Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019_2020), τη σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα (βλ. συνημμένο: ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΕΔ-2019-20) και τον πίνακα κατανομής ειδικοτήτων-ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε (βλ. συνημμένο: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ  ανά ΣΚΑΕ 2019-20), να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας (γραφείο Β8) μόνο την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09.00 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους (βλ. συνημμένο έγγραφό μας «Δικαιολογητικά ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ»).
Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν δεν επιθυμούν να προσληφθούν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την κ. Πλέσσα Π. στο τηλέφωνο 2610 465880 (ώρες επικοινωνίας 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.)

Οι  εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της πράξης  «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046499 με βάση τη σειρά κατάταξής τους και με βάση τις ανάγκες της ΔΔΕ  Αχαΐας, επισημαίνονται με έντονα γράμματα και είναι  μέσα σε κίτρινο φόντο.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν  στη ΔΔΕ Αχαΐας στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046499 να προσκομίσουν πρόσφατες (τελευταίου τριμήνου) Ιατρικές γνωματεύσεις Ψυχιάτρου και Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού με βάση το Παραπεμπτικό που σας επισυνάπτουμε.

Παραπεμπτικά παθολογου_ψυχιάτρου.doc

παγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων

σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των

μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε

Ε.Π.Α.Λ.

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ