ΔΔΕ Αχαΐας: ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων ΔΔΕ Αχαΐας

19175_Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2019-2020_τελικο_signed.pdf

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (001.ΔΕ001).xls

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ (001.ΔΕΣΚΕ)-1.xls

3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. (001.ΣΥΜΒ).xls

4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ (001.ΔΕΚΤ).xls

5. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (002.ΜΟΥΣ001).xls

6. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (002.ΚΑΛ001).xls

7. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. (002.ΔΙΑΠ002).xls

 

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ενυπόγραφα από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dide.ach.sch.gr ), φαξ (2610465860) ή στο πρωτόκολλο).