ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ATT00528.pdf