Αξιολόγηση προσφορών τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα – Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ