Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020.

ΕΞΕ – 41600 – 2020 – Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ.pdf

Κατάθεση αίτησης συνταξιοδότησης εκπαιδευτικού

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών

  1. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από την 1η έως και την 10η Απριλίου.
  2. Την αίτηση παραίτησης μπορείτε να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr) ή στο fax 2610465860.

3)      Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης, οι εκπαιδευτικοί που δεν θα υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης της αίτησης παραίτησης, θα τα υποβάλλουν μετά την 10η Μαΐου κατόπιν νεοτέρας ανακοίνωσης.

Εγκύκλιοι σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 και την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση σε αυτές.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. βρίσκεται στο link https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis  όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και όπου υπάρχουν όλα τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες.

ΕΠΑΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση.pdf

ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 41145.pdf

Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΕΠΑΛ.pdf

Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ.pdf

 

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ Πρόσκλησης Υποψηφίων Αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

2020-03-26_ΥΑ πρόσκλησης αναπληρωτών_ΦΕΚ 981.pdf

2020-03-26_ΥΑ πρόσκλησης αναπληρωτών_6ΩΟ946ΜΤΛΗ-6ΚΘ.pdf

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ Πρόσκλησης Υποψηφίων Αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019

και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020,

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 

με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ και η ΥΑ με την ΑΔΑ​ και παρακαλείσθε να τα αναρτήσετε στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών σας.

Επίσης οι ΠΔΕ παρακαλούνται να τα προωθήσουν και στα ΚΕΣΥ.

Τα συνημμένα καθώς και σχετικό Δελτίο Τύπου θα αναρτηθεί εντός ολίγου στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Σημειώνεται ότι το ΟΠΣΥΔ θα ανοίξει εντός των επόμενων ωρών. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

ΥΑ πρόσκλησης αναπληρωτών_6ΩΟ946ΜΤΛΗ-6ΚΘ.pdf

ΥΑ πρόσκλησης αναπληρωτών_ΦΕΚ 981.pdf

 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Οδηγίες και συχνές ερωτήσεις από το ΥΠΑΙΘ (Συνεχής ενημέρωση)

Οδηγίες για σύγχρονη (Cisco Webex)

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Οδηγίες και συχνές ερωτήσεις από το ΥΠΑΙΘ (Συνεχής ενημέρωση)
 

Οδηγίες για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Οδηγίες για τη δημιουργία λογαρισμού μαθητών στο σχολικό δίκτυο

 

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης

είναι η 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

ΕΞΕ – 39109 – 2020 – Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf