49219_2020 Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0.pdf

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2020

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2020

 

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020.

 Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β

24042020_ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ.doc

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020

945Μ46ΜΤΛΗ-ΣΝΧ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2020.pdf

Ψ3ΙΚ46ΜΤΛΗ-92Ψ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2020.pdf

ΨΓΑΦ46ΜΤΛΗ-28Ψ_Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020.pdf

ΩΔΨΗ46ΜΤΛΗ-Κ2Ο_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2020.pdf

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2020

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020.Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-1.doc

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020

24042020_945Μ46ΜΤΛΗ-ΣΝΧ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2020.pdf

24042020_Ψ3ΙΚ46ΜΤΛΗ-92Ψ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2020.pdf

24042020_ΨΓΑΦ46ΜΤΛΗ-28Ψ_Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020.pdf

24042020_ΩΔΨΗ46ΜΤΛΗ-Κ2Ο_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2020.pdf

Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού (αναπροσαρμογής) της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2020

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς  εξεταζόμενων  μαθημάτων  της  Γ ́  τάξης  Ημερήσιων  και  (τριετών)  Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΦΕΚ_1502Β_21.04.2020 [pdf]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 18924/1988

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΕΙΣ.pdf

ΤΕΛΙΚΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 182488_signed.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.doc

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε ΦΟΡΕΙΣ για το σχολικό έτος 2020-21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2020-21_6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω.PDF

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2020-21_ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ.PDF