Εγκύκλιος μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και πίνακες με τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ

Αίτηση Μετάθεσης_ΕΕΠΕΒΠ.doc

Βεβαίωση υπηρεσίας για μεταθέσεις.doc

Διαβίβαση οργανικών κενών_3-4_signed.pdf

ΕΕΠ_ΚΕΝΑ ανά ΚΕΣΥ.xls

ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΚΕΝΑ ανά περιοχή.xls

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2019-20_ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ.pdf

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

66ΝΩ46ΜΤΛΗ-ΩΔΒ.pdf