Ανακοίνωση από Δήμο Πατρέων για την Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Γεννηθέντων το Έτος 2004

Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, όπως αυτή εστάλη από τον Δήμο Πατρέων, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των αρρένων γεννηθέντων το έτος 2004 (που φέρονται εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Πατρέων και των τοπικών κοινοτήτων των δημοτικών ενοτήτων  Βραχναιΐκων, Μεσσάτιδος, Παραλίας, Ρίου)  να συμπληρώσουν την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία θα αποστείλουν στο γραφείο μητρώου αρρένων του Δήμου Πατρέων μέχρι τις 19-06-2020.

 (Παντανάσσης 30 από 8:00 έως τις 14:00, Πληροφορίες: 2613610331)

010.jpg