Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών

21052020_196587Ε2_11-12-2019_Οδηγίες για μετατάξεις.pdf

21052020_59720E2_20-05-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΔΑ_6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ).pdf

21052020_59779Ε2_20-05-2020_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤ ΣΔΣΤΕ (ΑΔΑ_9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9).pdf

21052020_ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ.doc

Εγκύκλιοι μετατάξεων εκπαιδευτικών

21052020_196587Ε2_11-12-2019_Οδηγίες για μετατάξεις.pdf

21052020_59720E2_20-05-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΔΑ_6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ).pdf

21052020_59779Ε2_20-05-2020_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤ ΣΔΣΤΕ (ΑΔΑ_9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9).pdf

21052020_ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ.docx

Οδηγίες για την επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων

Οδηγίες σχετικές με προετοιμασία σε υποψήφιους/ες Πανελλαδικών Εξετάσεων περί εισαγωγής στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας & Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

odigies.pdf

210520_116240.2250.20.05.2020.pdf