Επίδειξη Αποκομμάτων Τετραδίων των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 643/τ.Β/27-02-2020 άρθρο 8 παρ.5 :

 5. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον/τη  Διευθυντή/ντρια κάθε Γενικού Λυκείου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι/ες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου, θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΦΕΚ 643_ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 5_ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ