Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών & Υποδιευθυντών/ριών λόγω αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας τους πέραν της 31ης/7/2020

200724Έντυπο 1-παραδοσης και παραλαβής

200724Έντυπο 2-πρωτοκολλο παραδοσης-παραλαβής-vbi

200724ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού Σώματος όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων 2020

ΕΞΕ – 98117 – 2020 – Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη

Συμπληρωματική Προκήρυξη

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υ.Α που αφορά στον καθορισμό εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ

ΕΞΕ – 98016 – 2020 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΥA που αφορά στον καθορισμό εξεταστέας ύλης για το έτος 2021

ΦΕΚ Β 3046_20_ΥΛΗ ΠΑΝ2021