Δελτίο Τύπου Υπενθύμισης Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων

Δελτίο Τύπου που αφορά στην υπενθύμιση της λήξης  προθεσμίας υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων, καθώς και στη χορήγηση των Βεβαιώσεων Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΔ