ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ1 ERASMUS+ 2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ “VET STAFF AND STUDENTS DEVELOPMENT II”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΑΡΝΑΚΑ-5-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ_signed.pdf