Κατάθεση αίτησης παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικού

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών 2021-22

  1. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται από την 1/2/2022 έως και την 11/2/2022
  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr) ή αυτοπροσώπως, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
  3. Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης θα υποβληθούν από την 14/3/2022 έως 13/5/2022.

Συνημμένα:
Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Εκπαιδευτικών σχετικά με τη Διαδικασία Παραίτησης και Συνταξιοδότησης για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ_2022 26 1 2022)
1. Το υπ’ άριθμ. 4696/Ε3/14 Ιανουαρίου 2022 έγγραφο του Υπ. Παιδείας (01_4696_ΥΠΟΒΟΛΗ)
2. Το υπ’ άριθμ 41410/Ε3/ 30 Μαρτίου 2020 έγγραφο του Υπ. Παιδείας (02_41410_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)
3. Αίτηση-Δήλωση παραίτησης (03_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ)
4. Αίτηση για την απονομή κύριας σύνταξης (04_ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΝΟΜΗΣ_ΣΥΝΤΑΞΗΣ)
5. Υπεύθυνη δήλωση (05_ΥΔ_ΓΙΑ_ΤΑΜΕΙΑ)
6. Κατάλογος δικαιολογητικών (06_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)