Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. ΦΒ7/39467/Κ3/06-04-2022 Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ & Νεολαίας για προσφορά θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο της έναρξης της Ζ΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας περιόδου 2022-2023, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Περισσότερα