Πίνακας Οριστικών Τοποθετήσεων/Βελτιώσεων Θέσης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 2024 – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ενστάσεις επί των τοποθετήσεων θα υποβάλλονται:
από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2024 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 20-05-2024 και ώρα 11:00 το αργότερο
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr) της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Τοποθετήσεις Ειδικής