Πρόταση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις 2024

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης για τυχόν λάθη – παραλήψεις επί των τοποθετήσεων, από Τετάρτη 05.06.2024 έως και Τρίτη 11.06.2024 και ώρα 10:00

ΠΥΣΕΕΠ_ΠΡΟΤΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ-ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ